Skip to content Skip to footer

Indrasakti

Indrasakti

Cerita dan gambar oleh : Duddy Supardy
Penerbit oleh : P.T. MELODI Jl. ABC 19 Bandung
Tahun terbit : 15 – 9 – 1966

Buku ini bercerita tentang seorang raja yang bergelar Prabu Djajarasa. Baginda memerintah sangat adil dan bijaksana, sehingga dicintai oleh segenap rakyatnya. Namun sayang Baginda berpermaisurikan dua, sedangkan permaisurinya yang ke II telah mempunyai seorang putra dari Raja lain sehingga Baginda berputra tiri. Permaisurinya yang pertama melahirkan seorang putra, dan cepat-cepat permaisuri kedua menggantikan bayi itu dengan anak anjing dan bayi aslinya dibuang ke sungai.