Skip to content Skip to footer

Mahabharata 5 Pandawa diperdaja

Mahabharata 5 Pandawa diperdaja

Kisah kelanjutan dari permainan dadu antara Pandawa dengan Kurawa. Kurawa melakukan tipu daya terhadap Pandawa yang dibantu oleh Sengkuni.