Skip to content Skip to footer

Timun Mas

Timun Mas – Tjerita lama populer jang paling digemari

Karya: Moh. Radjien

Cerita: Poerwadhie Atmodihardjo

Penerbit: FA. WARGA Surabaya

Ini bagian kedua dari kisah Timun Emas yang sedang ditawan oleh Kuai dan Nyai Kuai Iduo. Akhirnya dia melarikan diri dari rumah itu dan dikejar oleh Kuai, di pengejarannya Timun Emas melemparkan biji timun yang menjadi ladang timun, biji tanah yang menjadi gunung dan akhirnya melemparkan air yang menjadi lautan sehingga pasangan tersebut tenggelam.